Στην κατηγορία αυτή ανήκουν χρώματα φυσικής προέλευσης με τη μορφή σκόνης, υγρού ή αποξηραμένου βοτάνου. Ανάλογα τη σύνθεσή τους διαιρούνται σε οξείδια του σιδήρου και του χρωμίου, σε ultramarine, χρωστικές τροφίμων και βοτάνων.