Κάθε προϊόν που βρίσκεται στο φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα του ORESTIS CRAFT CENTER, συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα, στα οποία αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού, αν πρόκειται για καθαρή ουσία ή μείγμα, οδηγίες ασφαλείας σε περίπτωση ατυχήματος και πιστοποιητικό χημικής ανάλυσης που αλλάζει κάθε φορά ανάλογα την παρτίδα του υλικού και δηλώνει τυχόν αλλαγές στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του, π.χ. ΡΗ, χρώμα, όψη, ιξώδες κλπ.

Με βάση αυτά τα έγγραφα, διενεργούμε στα εργαστήριά μας τις περισσότερες δυνατές δοκιμές πριν εισάγουμε ένα νέο υλικό στην γκάμα των προϊόντων μας, για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε πληθώρα συνταγών και να βρούμε λύσεις σε τυχόν προβλήματα που μπορεί να εμφανισθούν. Σε κάθε περίπτωση, οφείλετε να δοκιμάσετε το υλικό στη συνταγή σας και στις συνθήκες του σπιτιού ή εργαστηρίου σας.

Στην ετικέτα του υλικού, φροντίζουμε να αναφέρεται το επίσημο όνομα, ο αριθμός παρτίδας και η ημερομηνία λήξης, ώστε να μπορείτε να επιλέγετε με τις περισσότερες δυνατές πληροφορίες. Στην περιγραφή του προϊόντος, σε έντυπα που βρίσκετε στο κατάστημα και στην περιγραφή των προϊόντων στο e-shop, αναγράφεται με ακρίβεια και πιστότητα η επίσημη ονομασία αυτών όπως αναφέρεται στα συνοδευτικά έγγραφα.

Στις περιπτώσεις όπου η ημερομηνία λήξης είναι κοντινή, έχουμε τη δυνατότητα επανεκτίμησης αυτής ώστε να επεκταθεί ο χρόνος ζωής του υλικού, όπου αυτό είναι εφικτό. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρούνται κάποιες φυσιολογικές συνθήκες φύλαξης και αποθήκευσης. Η επανεκτίμηση αυτή μπορεί να γίνει ένα μήνα νωρίτερα της λήξης και όχι συντομότερα. Κατόπιν επιβεβαίωσης των κατασκευαστών των υλικών, οι ημερομηνίες λήξης είναι ενδεικτικές για να διασφαλίζουν ένα εύλογο διάστημα ασφαλούς χρήσης.

Τονίζουμε ότι, τα φυτικά έλαια, τα αιθέρια έλαια και τα βούτυρά μας προέρχονται από συμβατικές ή/και βιώσιμες καλλιέργειες και φροντίζουμε τα προϊόντα μας να προέρχονται από όσο το δυνατόν φυτικές πρώτες ύλες με την ελάχιστη δυνατή επεξεργασία. Είναι φυσιολογικό λοιπόν σε αρκετά υλικά να παρατηρούμε αλλαγές στη διαύγεια ή στην υφή αναλόγως με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος π.χ. δημιουργία κρυστάλλων ή ιζημάτων σε χειμερινές θερμοκρασίες.

Προτιμούμε πρώτες ύλες επώνυμων οίκων ώστε να έχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και ελέγχους και οι τιμές των υλικών είναι ανάλογες της ποιότητας. Επιμένουμε ώστε τα υλικά να έχουν πρωτογενή προέλευση όπου αυτό είναι δυνατό και αποφεύγουμε τις διάφορες απομιμήσεις συνθετικών υλικών. Πολιτική και επιθυμία της εταιρίας μας είναι η υποστήριξη μικρών και ντόπιων παραγωγών εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα.

Η εταιρία μας διατηρεί μακροχρόνιες και αποκλειστικές συνεργασίες με μεγάλους οίκους αρωμάτων και πρώτων υλών του εξωτερικού, οι οποίοι φέρουν όλες τις απαραίτητες διεθνείς πιστοποιήσεις.

  

  

Η επιχείρησή μας δεσμεύεται για την ποιότητα των πρώτων υλών που προμηθεύει την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά και το επιτελείο των συνεργατών μας παραμένει πάντα στην διάθεση του καταναλωτή για την καθοδήγηση στην ενδεδειγμένη χρήση τους.

*******************************************************************

Αγαπητοί μας πελάτες

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για κάποιες σημαντικές νέες εξελίξεις που εισήχθησαν από το τελευταίο ρυθμιστικό πλαίσιο που τροποποίησε την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατηγοριοποίηση, επισήμανση και συσκευασία υλικών και μιγμάτων με σκοπό την προσαρμογή σε τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις καθώς και την ασφάλεια των καταναλωτών.

Στις 11 Αυγούστου 2020 δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1182. Το συστατικό p-BMHCA (lilial/lysmeral) το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή αρκετών αρωματικών συνθέσεων, παρατίθεται στο παράρτημα VI ως τοξικό (καρκινογόνο). Η Επιτροπή της ΕΕ θα συμπεριλάβει αυτήν την ουσία στο CMR Omnibus Act IV προκειμένου να ενσωματωθεί στο Παράρτημα II (κατάλογος απαγορευμένων ουσιών στα καλλυντικά) του Κανονισμού 1223/2009. Επομένως το p-BMHCA (Lilial/lysmeral)  θα απαγορευτεί για χρήση σε καλλυντικά προϊόντα στην ΕΕ από την 1η Μαρτίου 2022 και έπειτα.

Εξαιτίας αυτών των αναθεωρήσεων των κανονισμών, οι οίκοι Αρωματοποιίας με τους οποίους το ORESTIS CRAFT CENTER συνεργάζεται,  αποφάσισαν να αφαιρέσουν το Lilial/Lysmeral από την παραγωγή των αρωματικών τους συνθέσεων ξεκινώντας ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο αντικατάστασης του υλικού αυτού. Η αντικατάσταση θα γίνεται σταδιακά έως την ημερομηνία συμμόρφωσης με τον κανονισμό.

Η αντικατάσταση θα γίνει με  υλικό το οποίο θα  επιλεγεί από τους αρωματοποιούς  ως το πιο κατάλληλο τόσο ως προς την προδιαγραφή αλλά και παρεμφερές ως προς την οσμή.

Ενδέχεται κάποια από τα αρώματα που συνηθίζετε να αγοράζετε από εμάς να αλλάξουν κατά την διαδικασία που περιγράφουμε παραπάνω τόσο ως προς την οσμή όσο και ως προς την συμπεριφορά σε κάθε κατασκευή (ένταση, χρώμα κλπ).

Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας μας καθώς και το τμήμα πωλήσεων είναι στην διάθεση σας  για να σας υποστηρίξουν και να σας ενημερώσουν για τις όποιες αλλαγές ανά άρωμα.