Η λειτουργία του καταστήματος candlemaking.gr διέπεται από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας εδώ.