Εξοπλισμός εργαστηρίου.

Melter Type 10 Set

155,00 €

Νέο υπερπλήρες σετ για το λιώσιμο του κεριού!

    Ρυθμιστικό διάλυμα (Buffer) 5 gr

    1,50 €

    Σκόνη για την παρασκεύη ρυθμιστικού διαλύματος, για τη σωστή βαθμονόμηση του ηλεκτρονικού πεχαμέτρου.

    Χρήση: Διαλύετe όλη την σκόνη σε 500 ml απιονισμένο νερό και στη συνέχεια παίρνετε μικρή ποσότητα (περίπου 50 ml) από το διάλυμα και βυθίζετε μέσα το πεχάμετρο για να το ρυθμίσετε.

    Μη φυλάσσετε τα διαλύματα παραπάνω από 3 μήνες.