Εξοπλισμός εργαστηρίου (θερμόμετρα, δοχεία, κουτιά, εργαλεία κ.ά.).