Καλούπια για σαπούνια γλυκερίνης αλλά και ψυχρής μεθόδου.