Υγρά Pigment

2,00 €

Υγρές χρωστικές για στέρεο σαπούνι και υλικά χύτευσης όπως γύψος, τσιμέντο, Eco Cast.